Trang chủ PHẦN MỀMVẼ MẠCH FRITZING
Category:

FRITZING

Để thiết kế một sơ đồ mạch điện ứng dụng hoàn chỉnh, phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu. Bạn cần có nhiều kinh nghiệm và linh kiện điện tử để thử nghiệm. Một giải pháp hiệu quả cho tình huống này là sử dụng phần mềm Fritzing. Bạn sẽ nhanh chóng tạo ra những sơ đồ mạch nguyên lý, sơ đồ lắp đặt .Và từ đó lựa chọn loại PCB sao cho phù hợp với nhu cầu thiết kế.