Trang chủ MẸO Cách sửa lỗi thiếu file MSVCP140.dll thường gặp trên Windows 7/8/10

Cách sửa lỗi thiếu file MSVCP140.dll thường gặp trên Windows 7/8/10

by svtdhnlu